När du hyr ett förråd så är det viktigt att bara du kan komma åt det och ingen obehörig. Därför får man ofta en kod eller en nyckel som är personlig i samband med att man hyr ett förråd.

Dock så finns det oftast specifika tider då anläggningen är öppen, under dessa tider har du då åtkomst till ditt förråd med hjälp av dina nyckel eller din kod. 

Om det är en större anläggning så är den ibland uppdelad i olika områden. Vanligtvis får du då endast en kod eller en nyckel som passar till den delen av anläggningen och ditt förråd. Nedan kommer vi att gå igenom de vanligaste typerna av åtkomstmöjligheter när du hyr ett förråd. 

(C) unsplash.com

Åtkomst med nyckel

Om du hyr ett förråd som har en nyckel så får du din nyckel tilldelad dig i samband med att du tecknar hyresavtalet för förrådet. Nyckeln blir personlig och gör att endast du har åtkomst till ditt förråd. 

Om någon annan familjemedlem vill komma åt ditt förråd så går det oftast bra om du tillåter det. Det är dock alltid du som står på hyreskontraktet som är ytterst ansvarig.

Förråd som har lås med nyckel är oftast som vilken dörr som helst. Du använder bara nyckel för att låsa och låsa upp ditt förråd. På obemannade anläggningar finns det också i regel en grind eller port in till anläggningen, ibland passar samma nyckel dit och ibland är det en separat nyckel.

Åtkomst med kod

Vissa förrådsanläggningar har åtkomst via en personlig kod istället för nyckel. Det kan vara fördelaktigt eftersom man inte så lätt tappar bort en digital kod. 

Vid tillfällen då det är kodlås på förråden så får du en kod tilldelad till dig när du tecknar hyreskontraktet, denna kod förblir sedan din personliga kod som du använder för att komma åt ditt förråd. 

Precis som med en nyckel kan andra i familjen också använda koden för att komma åt förrådet med din tillåtelse. 

Ett kodlås är i regel säkrare ut inbrottsynpunkt eftersom det inte går lika lätt att bryta upp som ett vanligt cylinderlås. 

Om du glömmer din kod eller tappar nyckeln

Om man skulle råka glömma sin kod så kan man kontakt personalen på uthyrningsföretaget för att få en ny eller påminnelse. Här är det dock viktigt att veta att det är bara du som står på hyreskontraktet som kan få en ny kod tilldelad dig.

Om du tappar bort din nyckel så tillkommer ofta en avgift för att du ska kunna få en ny nyckel. Detta beror på att låset till förrådet då i regel behöver bytas ut. Kontakta personalen om du tappar bort din nyckel för att få ditt lås utbytt och en ny nyckel.