När du ska hyra ett förråd är det viktigt att tänka på avståndet till förrådet, dels för att du ska ha möjlighet att transportera dina saker dit men också med anledning av priset. 

Ett förråd som ligger längre ut från en stad eller ett samhälle är i regel billigare än ett som ligger i centrum. Anledningen till detta är såklart att det är mer fördelaktigt att ha ett förråd som ligger centralt än ett som ligger längre utanför staden. 

Nedan kommer vi att gå igenom vad du bör ha i åtanke gällande avståndet när du hyr ett förråd. 

Hur ofta behöver du åka till förrådet?

Det första man bör tänka på är hur pass ofta man behöver åka till förrådet. Om man kommer att behöva åka dit ofta så är det självklart fördelaktigt att hyra ett förråd som ligger centralt om man själv bor inne i centrum. 

Du sparar då både tid och pengar för drivmedel genom att ha förrådet i närheten. Om man istället bor en bit utanför centrum så kan vice versa vara mer fördelaktigt. Om du däremot inte behöver besöka förrådet så ofta så spelar avståndet mindre roll. Då kan det istället vara bättre att välja ett förråd som ligger en bit bort eftersom det blir billigare att hyra. 

Så ha alltid med i planeringen hur ofta du kommer att behöva åka till förrådet och försök bedöma vilket avstånd som är lämpligt utifrån det. 

Prisskillnader på förråd central och utanför staden

Förråd som ligger utanför stadskärnan och centrum är i regel billigare att hyra, oavsett vilket företag du hyr av. Anledningen är att det oftast inte är lika praktiskt att åka flera mil om man behöver komma åt sitt förråd. 

Förråd som ligger centralt till är i regel mer eftertraktade och har därför ett högre pris. Att ha nära till förrådet är såklart alltid en fördel, oavsett om du behöver komma åt det ofta eller sällan. 

Det är dock inte skrivet i sten att det måste var på det sättet. Men det är en bra tumregel att förhålla sig till när man planerar inför att hyra ett förråd. 

Avstånd till förrådet och transport

En sista sak som också är bra att tänka på är att sakerna ska ju faktiskt transporteras till och från förrådet. Här får man räkna på vilka möjligheter man har till transport. Har du en egen bil och släpvagn? Måste du hyra transport varje gång? 

Om du har egen bil och släp så är det såklart enklare att ha ett förråd som ligger längre bort eftersom du själv kan transportera dina saker till och från förrådet. 

Om du däremot inte har tillgång till bil och släp och istället måste hyra någon form av transport så kan det vara klokt att hyra ett förråd som ligger mer centralt dit man kan gå eller cykla för att komma åt sina saker om man behöver det.