En bemannad förrådsanläggning innebär att det finns personal på plats som arbetar under dagtid, oftast 07.00 – 16-00. Personalen som jobbar där ser till att förråden är i bra skick, hjälper kunder med av- och pålastning och kan svara på frågor som kunderna kan ha som rör förråden. 

Det finns många fördelar med bemannade förråd när det gäller tillgänglighet, service och säkerhet. Nedan kan du läsa mer om vilka fördelarna är, hur det ser ut med säkerheten på bemannade anläggningar och tillgängligheten till förråden. 

Säkerheten på bemannade förrådsanläggningar

När det kommer till säkerheten så är den självklart viktig eftersom du ska förvara dina saker i ett förråd på anläggningen. Då är det en klar fördel att förrådet är bemannat och har folk på plats under dagtid. Det minskar både inbrottsrisken, men är också praktiskt om man har några frågor eller funderingar som rör förråden. 

Oftast är förråden bemannade under dagtid, 07-00 – 16-00. Men även när personalen gått hem så finns det inbrottslarm och i vissa fall även kameraövervakning. Det gör att dina saker ligger tryggt och säkert även under natten då det inte finns någon personal på anläggningen. 

Kolla upp vilka tider förrådet är bemannat

Alla förrådsanläggningar har olika tider då personalen arbetar. Vissa förråd har personal på plats under en hel arbetsdag, medans vissa förrådsanläggningar endast har personal på plats en kortare tid under dagen. 

Det är alltid bra att kolla upp detta i samband med att du bokar ditt förråd, så att du har koll på det om du skulle behöva hjälp av personalen om något skulle krångla med ditt förråd, eller om du behöver hjälp med att lasta på eller av dina saker.

Många kan också ha en bit att åka till förrådet och då är det bra att ha koll på öppettiderna om man skulle behöva komma åt sina saker, så man inte åker en lång väg i onödan. 

Låg risk för inbrott och vandalisering 

En annan klar fördel med bemannade anläggningar är att risken för inbrott, stöld och vandalisering är minimal. Eftersom det finns personal på plats under dagen så är risken för något av ovanstående väldigt liten. 

Under nattetid så finns ofta både inbrottslarm och kameraövervakning, vilket gör att risken för att något ska blir stulet eller förstört då det inte finns någon på plats minimeras. Det är tryggt att veta att ens saker är i goda händer, även om det inte finns människor på plats. 

Ett tips är dock att alltid se till så att du har en försäkring som täcker stöld eller vandalisering av dina saker medans du har dem förvarade i ett förråd, om något oväntat trots allt skulle inträffa.