När ett dödsfall inträffar så är det naturligt väldigt jobbigt med allting som ska tas om hand som den avlidne hade. Då kan det vara ett bra alternativ att hyra ett förråd där man kan förvara sakerna som man inte vet vad man ska göra med vid just det tillfället.

(C) unsplash.com

Många uthyrningsföretag erbjuder speciella tjänster för just dödsbo, vilket är praktiskt eftersom att det ofta måste tas hand om relativt snabbt, speciellt om personen i fråga har bott på ett ålderdomshem. Du kan läsa mer om hur du kan flytta och förvara saker i ett dödsbo nedan.

Flytta saker från ett ålderdomshem

Om en avliden person har bott en tid på ett ålderdomshem så har denne förmodligen också en del saker där som behöver flyttas ut. Eftersom att ålderdomshemmen ofta är fullsatta så behöver rummet som personen bott i tömmas snabbt av de anhöriga.

Eftersom det är mycket att tänka på vid ett dödsbo så kan du, för att göra det så enkelt som möjligt, kontakta antingen en flyttfirma eller köra sakerna själv till ett förråd för magasinering tills det är dags för bodelning om det är aktuellt.

Många uthyrningsföretag erbjuder sig även att hjälpa till med att både packa och transportera sakerna när du hyr ett förråd, det kan underlätta om man har mycket annat att tänka på.

Magasinera saker som ska delas upp

Om det finns flera anhöriga som syskon eller barnbarn till ett dödsbo så ska en bodelning äga rum. Om ingen har möjlighet att förvara sakerna som den avlidne personen hade så kan man hyra ett förråd där man kan ha sakerna eftersom att inget får säljas innan en bodelning har gjorts.

Man kan antingen hjälpas åt att transportera dödsboet till förrådet eller så kan man anlita en flyttfirma för att göra det. Se även till att packa sakerna noga så att ingenting förstörs eller kommer till skada vid transport och förvaring.

Om du är ensam arvtagare till dödsboet

Om det endast är en person som är arvtagare till ett dödsbo så blir det något enklare eftersom att du då kan bestämma själv vad du vill ha kvar och inte.

Börja med att gå igenom alla saker som den avlidne hade och rensa ut det du inte vill ha kvar. Om du inte har möjlighet att ha sakerna du vill spara i ditt hem för tillfället så kan du istället hyra ett förråd och förvara dem där.

Saker som du inte vill ha kvar kan du också förvara i förrådet om du tänker sälja dem eller skänka bort dem vid ett senare tillfälle. Om du vill sälja vissa saker så kan du kontakta en auktionsfirma som kommer och värderar sakerna och tar dem med sig om du vill sälja det till dem. Då blir du både av med sakerna och slipper förvarar dem i ett förråd.