Företagsförråd kan vara en flexibel och kostnadseffektiv lösning för många användningsområden. Det handlar inte bara om utrymme, utan också om logistik och ekonomi. Det kan handla om magasinering av arkiv och bokföringsmaterial för att spara kontorsutrymme, lager för onlinebutiken, förråd för hantverkarens utrustning och verktyg, försäljarens broschyrer, varuprover och skyltmaterial eller företagets förbrukningsmaterial och överskott. Företag kan också tillfälligt vara i behov av extra förrådsutrymme i samband med exempelvis byte av lokaler, renovering av befintliga eller snabb expansion. Du kan hyra förråd med tillträde för flera anställda, och även välja till olika lösningar för leveransmottagning till ditt förråd. 

Flexibel lösning utifrån företagets behov 

Eftersom förrådsanläggningar för self storage i allmänhet erbjuder hyresavtal som löper från månad till månad är det en flexibel lösning. Du kan hyra förrådet just så länge som behovet finns utan att behöva binda upp dig för längre hyresperioder. Det är också enkelt att byta till ett förråd av en annan storlek, en del erbjuder till och med detta under pågående hyresperiod.  

Tillträde för flera anställda? 

I förrådsuthyrares erbjudande för företag ingår ofta möjlighet till tillträde för flera anställda. Ibland genom digitala nyckelsystem individuella koder, vilket ger full koll på vem som varit inne i förrådet och när. Kolla upp hur det fungerar hos den förrådsuthyrare du väljer. 

Leveransmottagning 

Många erbjuder också leveransmottagning eller godsmottagning som tillval, så att du slipper infinna dig på plats för att ta emot leveranser till ditt förrådslager. Det kan finnas flera alternativ att välja mellan, som att leverantören får tillträde till förrådet, att personalen på anläggningen tar emot leveransen på ett lager där du sedan får hämta den till ditt förråd, eller via sluss intill ditt förråd. Kolla upp vilka alternativ som finns och hur det fungerar hos den förrådsuthyrare du väljer.