När du hyr ett förråd så är det viktigt att du har en försäkring som täcker upp om du skulle råka ut för inbrott, brand eller skadegörelse på dina saker som du förvara i förrådet. Men vilken försäkring bör du ha? Räcker det med hemförsäkringen?

Här kommer vi att ge dig tips och råd när det gäller försäkringar på förråd för att ska kunna förvara dina saker tryggt och säkert, även när olyckan eller tjuvarna är framme.

Vilken försäkring täcker vad?

Beroende på vilket försäkringsbolag du har och vilken typ av försäkring så täcker den ofta olika typer av saker. Om du hyr ett förråd i en lokal eller förrådsanläggning så innebär det att du inte har dina saker i hemmet, vilket kan göra att din hemförsäkring inte täcker detta.

Om du är osäker på om din hemförsäkring täcker dina saker du förvara i ett förråd på annan plats eller inte så kan du alltid kontakta försäkringsbolaget och fråga. Om ditt försäkringsbolag täcker detta så är det också bra att ta reda på vilket belopp försäkringen täcker upp till.

Om din hemförsäkring inte gäller de saker du förvarar i ett förråd på en annan plats så är det viktigt att du tecknar en separat försäkring för detta.

(C) unsplash.com

Teckna försäkring via uthyrningsföretaget

Om din hemförsäkring inte täcker de saker du förvarar i ett förråd så går det nästan alltid att teckna en försäkring för detta i samband med att du hyr ett förråd hos uthyrningsföretaget.

Ofta kan dessa försäkringar anpassas efter just dina behov och saker som du tänker förvara i förrådet. Priset på försäkringen baserar då på anskaffningsvärdet på de saker du förvarar i förrådet, det vill säga vad du betalade för sakerna då de införskaffades.

Priset för försäkringen läggs sedan på din månadsavgift som du betalar i hyra för förrådet.

Egen försäkring

Om du har en egen försäkring eller om din befintliga hemförsäkring täcker upp för de saker som du förvarar i förrådet så kan du meddela uthyrningsföretaget om detta för att inkludera din försäkring på förrådet du hyr.

I samband med att du tecknar ett hyresavtal så behöver skicka in en del uppgifter till uthyrningsföretaget gällande din egna försäkring. Oftast handlar det om att du ska ange vilket försäkringsbolag du har, kundnummer samt ditt försäkringsvärde.

Anledningen till att uthyrningsföretaget behöver dessa uppgifter är för att kunna se till att din försäkring bli giltig från den dagen du hyr förrådet och att allt är korrekt så att försäkringen verkligen gäller.

Detta bör du tänka på

Nu har vi gått igenom lite olika scenarion gällande försäkringar när du hyr ett förråd. Som du säkert förstår så är det viktigt att tänka på att dina saker är försäkrade om det skulle inträffa en olycka, skadegörelse eller inbrott.

Om du har en hemförsäkring som täcker de saker du har magasinerade så tänk på att kolla upp till vilket värde försäkringen gäller och om försäkringen gäller för alla typer av förluster eller skador.

Om din hemförsäkring inte täcker de saker du förvarar i förrådet så tänk då på att teckna en separat försäkring, antingen direkt via uthyrningsföretaget eller på egen hand.