Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/flyttaenkeltse_516/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
När ska jag använda förråd? | Forradsguiden

Det finns många situationer där det är praktiskt och prisvärt att använda förråd för förvaring; under en period eller tills vidare. Om du ska bo utomlands under en tid, när din bostad behöver tömmas helt eller delvis i samband med renovering, när du behöver få undan prylar och stök inför fotografering och visning av din bostad som ska säljas, eller inför uthyrning av din bostad. För de som ska flytta isär kan förvaring i ett hyresförråd vara en trygg lösning, liksom för dig som befinner dig mellan boenden. Magasinering i förråd under sommaren är ett bra alternativ för studenter. Det kan vara enklare och billigare än att betala hyra för en bostad man inte nyttjar eller bekosta flytt av alla sina saker till föräldrarnas garage i hemstaden för att när sommaren är slut transportera tillbaka dem hela vägen igen. För företag kan fristående förråd ha många olika användningsområden. Och sist men inte minst kan du använda förråd för att skapa mer utrymme hemma, genom att där förvara saker som under perioder inte används.

  • Hyr förråd när du hyr ut din bostad 
  • Magasinering vid boende utomlands 
  • Studenter magasinering under sommaren  
  • Mellan boenden 
  • Magasinering under renovering 
  • Mer utrymme hemma 
  • Flytta isär  
  • Hyr förråd när du ska sälja din bostad 
  • Företagsförråd