När man hyr ett förråd så finns det oftast specifika öppettider då man kan komma åt sina saker i förrådet. Dessa öppettider varierar beroende på om förrådet är bemannat och vem man hyr förrådet av. 

Vanligast är att förrådet är öppet under dagtid, inklusive helger, men det beror som sagt på om förrådet är bemannat eller inte. När du hyr ditt förråd så framgår även vilka öppettider som gäller och när du kan komma åt dina saker. 

(C) unsplash.com

Öppettider bemannade förråd

Med bemannat förråd menas att det finns personal på plats som jobbar under dagtid, det innebär att du alltid kan komma åt ditt förråd under dessa tider. Dock har du även en egen nyckel eller en kod som säkerställer att ingen obehörig kommer åt ditt förråd. 

Ett förråd som är bemannat har personal på plats under dagtid som arbetar med exempelvis underhåll av förrådslokaler, transport av saker till de som hyr förråd med mera. Om du är osäker på vilka öppettider som gäller för ditt förråd så kan du alltid fråga personalen för att få svar på det. 

Öppettider obemannade förråd

När det gäller obemannade förråd så innebär det att det inte finns någon personal på plats under dagtid och nattetid. Dessa förråd har ibland generösare öppettider och låter dig komma åt ditt förråd och dina saker senare in på kvällen. 

Som tidigare nämnt varierar öppettiderna beroende på vem du hyr förrådet av, men ett obemannat förråd är ofta öppet mellan 06.00 – 00.00. Obemannade förråd brukar istället för att ha personal på plats ha ett kontor någonstans som du kan besöka eller ringa till om du har några frågor gällande öppettider och åtkomst av ditt förråd. 

Fördelar med öppettiderna hos ett bemannat förråd

Ett bemannat förråd har helt klart sina fördelar. Ett exempel är att det alltid finns personal på plats under dagtid, vilket innebär att risken för inbrott är minimal. Att du också alltid har personal tillgänglig under dagen är en fördel om du har några frågor eller behöver hjälp med något som rör ditt förråd. 

Ofta kan du också få hjälp med att transportera dina saker till förrådet av personalen, samt på- och avlastning. Om du av någon anledning inte kan få dig in i ditt förråd med din kod eller din nyckel så är det såklart nära till hjälp under öppettiderna då förrådet har personal.  

Fördelar med öppettiderna hos ett obemannat förråd

Även förråd som är obemannade har sina fördelar när det gäller öppettider och tillgänglighet. Normalt sett så är öppettiderna för ett obemannat förråd bredare än på en förrådsanläggning som är bemannad.

Detta beror främst på att personalen på en bemannad anläggning endast jobbar dagtid. Om ingen personal arbetar på anläggningen så kan förråden vara öppet en längre tid på dygnet istället. 

Oftast kontrolleras öppettiderna på obemannade förrådsanläggningar av en tidsinställd grind på området.