När man hyr ett förråd vill man att det ska vara säkert och tryggt att förvara sina saker där. Därför har nästan alla förråd någon typ av inbrottsskydd, larm eller övervakning. På så sätt behöver du som hyr förrådet inte oroa dig över att dina saker ska bli stulna. 

Även när det gäller brand eller vattenskador finns oftast även skydd mot detta. Här kommer vi att gå igenom vilken den vanligaste typen av säkerhet och skydd är på förrådsanläggningar runt om i landet. 

Inbrottsskydd och larm

Larm och inbrottsskydd är vanligt förekommande på de flesta förrådsanläggningarna för att skydda kundernas saker när det ligger förvarade i förrådet. Eftersom många förråd är obevakade på natten och ofta ligger en bit utanför städer eller samhällen så är det väldigt bra och att det finns både larm och inbrottsskydd.

Larmen är ofta direktkopplade till något vaktbolag som åker ut på plats direkt larmet går för att kontrollera och säkra området. 

Brandskydd förråd

Förutom inbrott och stöld så kan ju även olyckan vara framme ibland och bränder kan uppstå. Alla större förrådsanläggningar är utrustade med brandskydd för din och personalens säkerhet. 

Exempel på brandskydd som kan finnas på en förrådsanläggning är brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar och ibland sprinklersystem inne i större lokaler och magasin. 

Kamera- och videoövervakning

Många förråd är även övervakade med video- och kameraövervakning. På så sätt är det enklare för både företaget och polisen att identifiera eventuella gärningsmän vid inbrott, stöld eller vandalisering. 

På förrådsanläggningar som har kameraövervakning så finns också oftast personliga koder till förråden som kunderna har fått tilldelade då de hyrde förrådet. 

Med hjälp av denna kod kan även företaget som hyr ut veta om och vilken kund som varit inne i förrådet. 

Saker att tänka på för att öka din egen säkerhet

Det finns vissa saker du kan göra för att öka säkerheten för dig själv också när du hyr ett förråd. Som tidigare nämnt så är det inte ovanligt att man får en personlig kod till sitt förråd när man tecknar hyresavtal med företaget i fråga. 

Denna kod används vanligtvis för att gå in och ut på förrådsanläggningen. Var därför alltid noga med att aldrig lämna ut koden till någon annan, och se till att bara ha den nedskriven där den är säker så att ingen annan kan se den. 

En annan sak som också är bra att tänka på och ha som vana är att se till att ingen annan följer efter dig och med dig in i förrådet när du anger din kod vid grinden eller porten till förrådsanläggningen. Släpp aldrig in någon bakom dig med din kod, även om de ber dig.