Den huvudsakliga skillnaden mellan ett varmförråd och ett kallförråd är att i ett uppvärmt förråd så behöver du inte oroa dig för att dina saker tar skada av frost eller fukt, medans ett kallförråd lätt kan bli både kallt och fuktigt vid kyligare väder. 

(C) unsplash.com

Det kan vara bra att känna till skillnaderna mellan ett varmförråd och ett kallförråd så att du kan förvara dina saker utan att riskera att de förstörs på grund av frost och fukt. Eftersom vissa saker tål frost och fukt bättre än andra saker så är det viktigt att förrådet du hyr är anpassat efter vilka saker du ska förvara.

Nedan kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du väljer ett förråd och huruvida du avgör om du klarar dig med ett kallförråd eller om du behöver ett varmförråd till dina saker. 

Varmförråd-isolerat och uppvärmt

När man talar om ett varmförråd så syftar man på ett förråd som är isolerat och som därmed alltid håller en temperatur som ligger över minus och nollgradigt. Du kan förvara i princip vad som helst i ett varmförråd och det lämpar sig väl för saker som är känsliga mot fukt och kyla. 

Eftersom ett varmförråd är isolerat och oftast har ett inbyggt värme- och ventilationssystem så är det i regel dyrare att hyra ett sådan förråd än ett kallförråd. Ett varmförråd håller alltid plusgrader, oavsett var det är placerat. 

(C) unsplash.com

Ett förråd som står inomhus är relativt enkelt att hålla plusgrader i, men ett förråd som är placerat utomhus kräver oftast någon typ av värmesystem som exempelvis varmluftsfläktar etc. Därav blir priset för ett varmförråd oftast högre än för ett kallförråd. 

Som tidigare nämnt så lämpar sig ett varmförråd väl för att förvara saker som är känsliga mot fukt och kyla. Några exempel på sådana saker är kläder och textilier som lätt kan börja mögla om de utsätts för fukt. Även elektronik kan vara känsligt mot kyla och fukt och kan sluta fungera om det blir fukt eller köldskadat. 

Kallförråd – inte uppvärmt, och kan bli minusgrader på vintern

Ett kallförråd är ett förråd som saknar isolering och därmed kan det bli minusgrader i förrådet vid kallt väder. Ett kallförråd är billigare att hyra än ett varmförråd då det saknar både uppvärmning och isolering, vilket inte medför någon kostnad att driva förrådet. Det kan skilja så mycket som flera hundra per månad i pris för ett kallförråd jämfört med ett varmförråd. 

Saker som lämpar sig bra för förvaring i ett kallförråd är exempelvis möbler, skor, väskor av fukttåligt material, cyklar mm. Men andra saker som är känsliga för fukt och låg temperatur bör undvikas att förvaras i ett kallförråd.