Vilken takhöjd förrådet du ska hyra har är viktigt att kolla, både för att försäkra dig om att höga föremål ryms, och för att kunna planera hur du ska stapla dina lådor, prylar och möbler. Standardhöjden ligger kring 2,5–2,7 meter, men det förekommer också både lägre och högre takhöjder än så. Förrådsuthyrare kan ofta erbjuda förråd med olika takhöjder, liksom olika antal kvadratmeter. 

Då är det bra med högre takhöjd 

Förutom att vissa föremål kan kräva en viss takhöjd kan det finnas fler anledningar att välja förråd med med mer takhöjd. Med högre takhöjd har du fler valmöjligheter kring hur du ska stapla dina saker, vilket kan göra det lättare att få till en bra organisering där du har överblick och kan komma åt det du vill. Fler lådor ryms på höjden, och du kan ställa exempelvis möbler på högkant. Hör dig för om vilka takhöjder din förrådsuthyrare erbjuder. 

Då kan det räcka med låg takhöjd 

Om du inte har några föremål som kräver högre takhöjd, och om du inte ser att du behöver göra en strukturerad placering av de olika ägodelarna för att kunna komma åt saker under förvaringen – då kan det räcka med lägre takhöjd förutsatt att kvadratmetrarna inrymmer allt du vill förvara där.