Tejp är användbart för att försluta kartonger, fästa ihop lösa delar som bordsben, och i kombination med en spritpenna även för att märka saker. Välj bred packtejp av bra kvalitet, och använd en smidig tejphållare för att fixa packningen så effektivt som möjligt. Tejp och tejphållare finns ofta tillhands hos förrådsuthyraren. Undvik att fästa tejpen direkt på ytor som kan ta skada – börja med klistret utåt minst ett varv och tejpa sedan som vanligt ovanpå den tejpningen.  

Tejpa igen kartonger 

Det här är viktigt både för att skydda lådorna under transporten, göra dem smidiga att stapla och se till att de inte tappar formen och skadas. Tejpa gärna nedtill innan du packar kartongen, och tejpa upptill när den är färdigpackad.  

(C) unsplash.com

Märk kartonger med tejp 

Skriv på tejpbitar vad kartongen innehåller, eller motsvarande siffra om du har en separat innehållsförteckning. Märk på både ovansida, långsidor och kortsidor. 

Tejpa ihop isärmonterade delar 

Komprimera och håll ordning på isärmonterade delar genom att tejpa ihop dem. Till exempel:

  • Hyllplan 
  • Bordsben 
  • Sängram 
  • Gardinstänger.  

Lägg skruvar, muttrar och andra smådelar i små påsar och tejpa fast vid det föremål skruvarna hör till. 

Tejpa ihop skåpluckor och lådor 

Förhindra att skåpluckor och lådor öppnas vid lyftning och under transport genom att tejpa ihop öppningarna.   

Tejpa runt skyddsmaterial  

Fäst wellpapp, bubbelplast och annat skyddsmaterial kring möbler, tavlor och liknande.